İstihdam Ve İş Gücünü Arttıracağız

Kasabamızda istihdam sağlamak için göçü ve işsizliği azaltmak için kasabamıza iş adamlarını, fabrika sahiplerini yönlendirerek iş sahası kurulmasında öncülük sağlayacağız.